Reference

Reference

Filtr
Vybudování školícího střediska obj. fy Janek, RpR

Vybudování školícího střediska obj. fy Janek, RpR


Průmyslová výstavba

Oprava místní komunikace Červenka ve Vsetíně

Oprava místní komunikace Červenka ve Vsetíně


Inženýrské stavby

Oprava toku Kudlovského potoka, Zlín

Oprava toku Kudlovského potoka, Zlín


Inženýrské stavby

Stavební úpravy hřiště ul. Gen.Klapálka ve Vsetíně

Stavební úpravy hřiště ul. Gen.Klapálka ve Vsetíně


Stavby občanské vybavenosti

Stavební úpravy obj.11 fy Galvamet

Stavební úpravy obj.11 fy Galvamet


Průmyslová výstavba

Prodejna stavebnin v areálu OSAN, Vsetín

Prodejna stavebnin v areálu OSAN, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Stavební úpravy a zateplení RD Vsetín, Rybníky

Stavební úpravy a zateplení RD Vsetín, Rybníky


Bytová výstavba

Zatrubnění Lýkového potoka v areálu fy Indet, Jablůnka

Zatrubnění Lýkového potoka v areálu fy Indet, Jablůnka


Inženýrské stavby

Oprava parkoviště u obj.H3 fy Climax, Jasenice

Oprava parkoviště u obj.H3 fy Climax, Jasenice


Inženýrské stavby

Oprava toku Rokytenka v obci Liptál

Oprava toku Rokytenka v obci Liptál


Inženýrské stavby

Přístavba výrobní haly H3 fy Climax, Jasenice

Přístavba výrobní haly H3 fy Climax, Jasenice


Průmyslová výstavba

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice ve městě Karolinka

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice ve městě Karolinka


Stavby občanské vybavenosti

Zateplení BD Sychrov 60, Vsetín

Zateplení BD Sychrov 60, Vsetín


Bytová výstavba

Oprava koryta Hluzovský potok v obci Černotín

Oprava koryta Hluzovský potok v obci Černotín


Inženýrské stavby

Stavební úpravy dětského hřiště ul.Dukelská, Vsetín

Stavební úpravy dětského hřiště ul.Dukelská, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Oprava mostu U Rumánků v obci Francova Lhota

Oprava mostu U Rumánků v obci Francova Lhota


Inženýrské stavby

Rekonstrukce parkovacích ploch a vybudování přístřešku pro PČR Vsetín

Rekonstrukce parkovacích ploch a vybudování přístřešku pro PČR Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Zateplení BD Štěpánská 1823, Vsetín

Zateplení BD Štěpánská 1823, Vsetín


Bytová výstavba

Oprava ZP v zahradě družiny ZŠ Vizovice

Oprava ZP v zahradě družiny ZŠ Vizovice


Stavby občanské vybavenosti

Modernizace komunikace Výpusta v obci Nedašova Lhota

Modernizace komunikace Výpusta v obci Nedašova Lhota


Inženýrské stavby