Reference

Reference

Filtr
Výstavba komunikací a kanalizace pro Satelit RD Malé Pole, Slavičín

Výstavba komunikací a kanalizace pro Satelit RD Malé Pole, Slavičín


Inženýrské stavby

Stavební úpravy a zateplení RD Vsetín, Rybníky

Stavební úpravy a zateplení RD Vsetín, Rybníky


Bytová výstavba

Lávka pro pěší přes potok ve městě Luhačovice

Lávka pro pěší přes potok ve městě Luhačovice


Inženýrské stavby

Stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec

Stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec


Inženýrské stavby

Zateplení BD Hošťálková 580-587

Zateplení BD Hošťálková 580-587


Bytová výstavba

Přístupová komunikace v areálu fy KSE, Vsetín

Přístupová komunikace v areálu fy KSE, Vsetín


Inženýrské stavby

Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov

Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov


Stavby občanské vybavenosti

Zpevněná plocha za obj.80 fy Climax

Zpevněná plocha za obj.80 fy Climax


Inženýrské stavby

Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Ohrada, Vsetín

Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Ohrada, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Stavební úpravy dětského hřiště Na Výšině, Vsetín

Stavební úpravy dětského hřiště Na Výšině, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Oprava komunikací a chodníků v areálu Ráztoka fy Austin

Oprava komunikací a chodníků v areálu Ráztoka fy Austin


Inženýrské stavby

Stabilizace sesuvu v obci Janová - Štěpnice

Stabilizace sesuvu v obci Janová - Štěpnice


Inženýrské stavby

Stavební úpravy ZŠ Vsetín, Ohrada 1876

Stavební úpravy ZŠ Vsetín, Ohrada 1876


Stavby občanské vybavenosti

Hrubá stavba provozní budovy fy EV COMP, Tečovice

Hrubá stavba provozní budovy fy EV COMP, Tečovice


Průmyslová výstavba

Obnova poničeného mostu

Obnova poničeného mostu "U školy" v obci Ratiboř


Inženýrské stavby

Stavební úpravy hřiště ul. Gen.Klapálka ve Vsetíně

Stavební úpravy hřiště ul. Gen.Klapálka ve Vsetíně


Stavby občanské vybavenosti

Stavební úpravy obj.11 fy Galvamet

Stavební úpravy obj.11 fy Galvamet


Průmyslová výstavba

Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí

Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí


Stavby občanské vybavenosti

Zateplení BD Sychrov 60, Vsetín

Zateplení BD Sychrov 60, Vsetín


Bytová výstavba

Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Kopečku, Vsetín

Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Kopečku, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti