Reference

Reference

Filtr
Stavební opravy místností ZŠ Sychrov, Vsetín

Stavební opravy místností ZŠ Sychrov, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Budova polytechnického vzdělávání ZŠ Luh, Vsetín

Budova polytechnického vzdělávání ZŠ Luh, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Modernizace odborných učeben v ZŠ Valašská Polanka

Modernizace odborných učeben v ZŠ Valašská Polanka


Stavby občanské vybavenosti

Stavba bazénu, venkovního schodiště a zpevněných ploch u RD ve městě Vizovice

Stavba bazénu, venkovního schodiště a zpevněných ploch u RD ve městě Vizovice


Bytová výstavba

Oprava kanalizace Vsetín, ul. Zahradní

Oprava kanalizace Vsetín, ul. Zahradní


Inženýrské stavby

Oprava kanalizace Vsetín, Rybníky

Oprava kanalizace Vsetín, Rybníky


Inženýrské stavby

Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa

Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa


Inženýrské stavby

Chodník a komunikace Sidonie, Brumov-Bylnice

Chodník a komunikace Sidonie, Brumov-Bylnice


Inženýrské stavby

Chodník pro pěší v obci Lužná

Chodník pro pěší v obci Lužná


Inženýrské stavby

Oprava zpevněné plochy za obj. H3 firmy Climax

Oprava zpevněné plochy za obj. H3 firmy Climax


Inženýrské stavby

Stavební opravy domu U Březáčků, Dolní náměstí, Vsetín

Stavební opravy domu U Březáčků, Dolní náměstí, Vsetín


Bytová výstavba

Adaptace nebytových prostor na sociální byty v obci Francova Lhota

Adaptace nebytových prostor na sociální byty v obci Francova Lhota


Bytová výstavba

Novostavba mostu Jasenice Červenka u č.p. 666, Vsetín

Novostavba mostu Jasenice Červenka u č.p. 666, Vsetín


Inženýrské stavby

Lávka pro pěší v parku města Slavičín

Lávka pro pěší v parku města Slavičín


Inženýrské stavby

Oprava oplocení u RD Hovězí

Oprava oplocení u RD Hovězí


Bytová výstavba

Oprava mostu U Křivačkárny ve Vsetíně

Oprava mostu U Křivačkárny ve Vsetíně


Inženýrské stavby

Výstavba komunikací a kanalizace pro Satelit RD Malé Pole, Slavičín

Výstavba komunikací a kanalizace pro Satelit RD Malé Pole, Slavičín


Inženýrské stavby

Stavební úpravy a zateplení RD Vsetín, Rybníky

Stavební úpravy a zateplení RD Vsetín, Rybníky


Bytová výstavba

Lávka pro pěší přes potok ve městě Luhačovice

Lávka pro pěší přes potok ve městě Luhačovice


Inženýrské stavby

Stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec

Stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec


Inženýrské stavby