Prováděné práce

Hrubé terénní úpravy při výstavbě pozemních objektů


Zemní práce

 • terénní úpravy
 • zemní práce při výstavbě komunikací

Inženýrské stavby

 • výstavba vodovodů a kanalizací
 • plynovodní řády (nízkotlaké a středotlaké)
 • přeložky inženýrských sítí
 • komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

Průmyslová výstavba

 • výstavba průmyslových hal na klíč
 • rekonstrukce stávajících objektů
 • zakládání staveb – pro montované haly
 • pyroprovozy
 • čisté prostory

Stavby občanské vybavenosti

 • administrativní budovy
 • nákupní centra
 • sportovní areály a centra
 • hotely
 • školy

Vodohospodářské stavby

 • regulace potoků
 • úpravy vodotečí

Bytová výstavba

 • výstavba a generální dodávky rodinných domů a bytových staveb
 • komplexní rekonstrukce a modernizace stavebních objektů a bytů
 • interiéry, koupelny, bytová jádra
 • revitalizace panelových domů
 • zateplování budov

Demoliční práce

 • demolice objektů
 • recyklace stavebních sutí

Drobné stavební práce s veškerými stavebními profesemi

 • zednické práce
 • zámečnické práce
 • sádrokartonářské práce
 • obkladačské práce
 • tesařské práce
 • klempířské a pokrývačské práce
 • elektroinstalační práce
 • vodo + topo + plyn
 • malířské a natěračské práce
 • úklidové práce

Autodoprava


Zimní údržba komunikací včetně dodávky posypových materiálů


Prodej stavebních materiálů a sypkých stavebních hmot