Dílny

  Moderní zázemí společnosti pro provádění kompletního servisu jak osobních, užitkových a nákladních vozidel, tak stavební mechanizace a strojů. Dílny jsou vybavené nejmodernějšími prostředky diagnostiky, přístroji a garážovou technikou, včetně skladovacího a olejového hospodářství. Servisní služby poskytujeme v celém rozsahu opravárenských činností, od údržby, běžných prohlídek až po generální opravy podvozků a nadstaveb včetně speciálních.