Reference

Reference

Filtr
Regenerace sídliště - ulice Luční - II.etapa, Valašské Klobouky

Regenerace sídliště - ulice Luční - II.etapa, Valašské Klobouky


Stavby občanské vybavenosti

Oprava zásobovací rampy ZŠ Sychrov, Vsetín

Oprava zásobovací rampy ZŠ Sychrov, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Zastřešení nákladového prostoru před obj.fy Galvamet

Zastřešení nákladového prostoru před obj.fy Galvamet


Průmyslová výstavba

Výstavba parkovacích míst a příjezdové komunikace v obci Halenkov

Výstavba parkovacích míst a příjezdové komunikace v obci Halenkov


Inženýrské stavby

Oprava bočního vstupu do valů fy Austin

Oprava bočního vstupu do valů fy Austin


Průmyslová výstavba

Rozšíření kolumbárií hřbitova Hovězí

Rozšíření kolumbárií hřbitova Hovězí


Stavby občanské vybavenosti

Restart jachetního oddílu TJ MEZ Vsetín

Restart jachetního oddílu TJ MEZ Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Přístavba a stavební úpravy haly H2 fy GNP, Bobrky

Přístavba a stavební úpravy haly H2 fy GNP, Bobrky


Průmyslová výstavba

Stavební opravy RD Ratiboř

Stavební opravy RD Ratiboř


Bytová výstavba

Oprava zpevněné plochy u BD Smetanova 1533, Vsetín

Oprava zpevněné plochy u BD Smetanova 1533, Vsetín


Inženýrské stavby

Základové konstrukce RD Ratiboř

Základové konstrukce RD Ratiboř


Bytová výstavba

Zpevněná plocha s opěrnou zdí Vsetín, Lázky

Zpevněná plocha s opěrnou zdí Vsetín, Lázky


Inženýrské stavby

Stavební úpravy kanceláří 1.NP-2.NP v obj.11 společnosti Galvamet

Stavební úpravy kanceláří 1.NP-2.NP v obj.11 společnosti Galvamet


Průmyslová výstavba

Přístavba magnetické rezonance k obj.B1 Vsetínské nemocnice

Přístavba magnetické rezonance k obj.B1 Vsetínské nemocnice


Stavby občanské vybavenosti

Hrubá stavba RD s garáží, Vsetín - Sychrov

Hrubá stavba RD s garáží, Vsetín - Sychrov


Bytová výstavba

Zateplení výrobní haly obj.č.75 fy SVĚT OKEN ve Vsetíně

Zateplení výrobní haly obj.č.75 fy SVĚT OKEN ve Vsetíně


Průmyslová výstavba

Přístavba a stavební úpravy výrobní haly a admin. budovy fy H&B delta, Bobrky

Přístavba a stavební úpravy výrobní haly a admin. budovy fy H&B delta, Bobrky


Průmyslová výstavba

Výtah STROZA, Rožnov pod Radhoštěm

Výtah STROZA, Rožnov pod Radhoštěm


Průmyslová výstavba

Oprava střechy RD Francova Lhota

Oprava střechy RD Francova Lhota


Bytová výstavba

Rekonstrukce chodníku v obci Jasenná

Rekonstrukce chodníku v obci Jasenná


Inženýrské stavby