Reference

Reference

Filtr
Cyklostezka Rokytenka - II.část - úsek okolo hasičské zbrojnice, Vsetín

Cyklostezka Rokytenka - II.část - úsek okolo hasičské zbrojnice, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Základové konstrukce novostavby RD Rajnochovice

Základové konstrukce novostavby RD Rajnochovice


Bytová výstavba

Přístavba lisovny plastů fy WOCO, Vsetín

Přístavba lisovny plastů fy WOCO, Vsetín


Průmyslová výstavba

Rekonstrukce restaurace Na špici ve Vsetíně

Rekonstrukce restaurace Na špici ve Vsetíně


Stavby občanské vybavenosti

Vestavba obj.D fy ROBE, Valašské Meziříčí

Vestavba obj.D fy ROBE, Valašské Meziříčí


Průmyslová výstavba

Rekonstrukce II.NP obj. Beseda v obci Jasenná

Rekonstrukce II.NP obj. Beseda v obci Jasenná


Stavby občanské vybavenosti

Rekonstrukce ZP na hřbitově v obci Halenkov

Rekonstrukce ZP na hřbitově v obci Halenkov


Stavby občanské vybavenosti

Přístavba a stavební úpravy obj.234 fy Austin, Vsetín

Přístavba a stavební úpravy obj.234 fy Austin, Vsetín


Průmyslová výstavba

Přístavba skladové haly fy ŘÍHA GROUP, Vsetín

Přístavba skladové haly fy ŘÍHA GROUP, Vsetín


Průmyslová výstavba

Regenerace sídliště - ulice Luční - II.etapa, Valašské Klobouky

Regenerace sídliště - ulice Luční - II.etapa, Valašské Klobouky


Stavby občanské vybavenosti

Oprava zásobovací rampy ZŠ Sychrov, Vsetín

Oprava zásobovací rampy ZŠ Sychrov, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Zastřešení nákladového prostoru před obj.fy Galvamet

Zastřešení nákladového prostoru před obj.fy Galvamet


Průmyslová výstavba

Výstavba parkovacích míst a příjezdové komunikace v obci Halenkov

Výstavba parkovacích míst a příjezdové komunikace v obci Halenkov


Inženýrské stavby

Oprava bočního vstupu do valů fy Austin

Oprava bočního vstupu do valů fy Austin


Průmyslová výstavba

Rozšíření kolumbárií hřbitova Hovězí

Rozšíření kolumbárií hřbitova Hovězí


Stavby občanské vybavenosti

Restart jachetního oddílu TJ MEZ Vsetín

Restart jachetního oddílu TJ MEZ Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Přístavba a stavební úpravy haly H2 fy GNP, Bobrky

Přístavba a stavební úpravy haly H2 fy GNP, Bobrky


Průmyslová výstavba

Stavební opravy RD Ratiboř

Stavební opravy RD Ratiboř


Bytová výstavba

Oprava zpevněné plochy u BD Smetanova 1533, Vsetín

Oprava zpevněné plochy u BD Smetanova 1533, Vsetín


Inženýrské stavby

Základové konstrukce RD Ratiboř

Základové konstrukce RD Ratiboř


Bytová výstavba