Reference

Reference

Filtr
Oprava kanalizace Vsetín, Rybníky

Oprava kanalizace Vsetín, Rybníky


Inženýrské stavby

Základové konstrukce vývojového centra KOMA, Vizovice

Základové konstrukce vývojového centra KOMA, Vizovice


Průmyslová výstavba

Výstavba tělocvičny pro ZŠ Nový Hrozenkov

Výstavba tělocvičny pro ZŠ Nový Hrozenkov


Stavby občanské vybavenosti

Výrobní objekt výbušnin č.58 Jasenice, Vsetín

Výrobní objekt výbušnin č.58 Jasenice, Vsetín


Průmyslová výstavba

Oprava kanalizace Vsetín, ul. Zahradní

Oprava kanalizace Vsetín, ul. Zahradní


Inženýrské stavby

Rozšíření a stavební úpravy dětského hřiště Ohrada - Vsetín

Rozšíření a stavební úpravy dětského hřiště Ohrada - Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Stavební úpravy DPS č.p.1846, Vsetín

Stavební úpravy DPS č.p.1846, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Stavba bazénu, venkovního schodiště a zpevněných ploch u RD ve městě Vizovice

Stavba bazénu, venkovního schodiště a zpevněných ploch u RD ve městě Vizovice


Bytová výstavba

Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa

Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa


Inženýrské stavby

Lávka pro pěší v parku města Slavičín

Lávka pro pěší v parku města Slavičín


Inženýrské stavby

Zateplení a fasáda penzionu Čertovy skály, Lidečko

Zateplení a fasáda penzionu Čertovy skály, Lidečko


Stavby občanské vybavenosti

Přístavba a rozšíření MŠ Hošťálková

Přístavba a rozšíření MŠ Hošťálková


Stavby občanské vybavenosti

Oprava toku Rokytenka km 7,810 - 8,050 v obci Liptál

Oprava toku Rokytenka km 7,810 - 8,050 v obci Liptál


Inženýrské stavby

Oprava mostu U Křivačkárny ve Vsetíně

Oprava mostu U Křivačkárny ve Vsetíně


Inženýrské stavby

Oprava oplocení u RD Hovězí

Oprava oplocení u RD Hovězí


Bytová výstavba

Modernizace odborných učeben v ZŠ Valašská Polanka

Modernizace odborných učeben v ZŠ Valašská Polanka


Stavby občanské vybavenosti

Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Ohrada, Vsetín

Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Ohrada, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Zpevněná plocha za obj.80 fy Climax

Zpevněná plocha za obj.80 fy Climax


Inženýrské stavby

Výstavba komunikací a kanalizace pro Satelit RD Malé Pole, Slavičín

Výstavba komunikací a kanalizace pro Satelit RD Malé Pole, Slavičín


Inženýrské stavby

Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov

Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov


Stavby občanské vybavenosti