Reference

Reference

Filtr
Zpevněná plocha s opěrnou zdí Vsetín, Lázky

Zpevněná plocha s opěrnou zdí Vsetín, Lázky


Inženýrské stavby

Stavební úpravy kanceláří 1.NP-2.NP v obj.11 společnosti Galvamet

Stavební úpravy kanceláří 1.NP-2.NP v obj.11 společnosti Galvamet


Průmyslová výstavba

Přístavba magnetické rezonance k obj.B1 Vsetínské nemocnice

Přístavba magnetické rezonance k obj.B1 Vsetínské nemocnice


Stavby občanské vybavenosti

Hrubá stavba RD s garáží, Vsetín - Sychrov

Hrubá stavba RD s garáží, Vsetín - Sychrov


Bytová výstavba

Zateplení výrobní haly obj.č.75 fy SVĚT OKEN ve Vsetíně

Zateplení výrobní haly obj.č.75 fy SVĚT OKEN ve Vsetíně


Průmyslová výstavba

Přístavba a stavební úpravy výrobní haly a admin. budovy fy H&B delta, Bobrky

Přístavba a stavební úpravy výrobní haly a admin. budovy fy H&B delta, Bobrky


Průmyslová výstavba

Výtah STROZA, Rožnov pod Radhoštěm

Výtah STROZA, Rožnov pod Radhoštěm


Průmyslová výstavba

Oprava střechy RD Francova Lhota

Oprava střechy RD Francova Lhota


Bytová výstavba

Rekonstrukce chodníku v obci Jasenná

Rekonstrukce chodníku v obci Jasenná


Inženýrské stavby

Zateplení výrobní haly obj.č.1 fy SVĚT OKEN ve Vsetíně

Zateplení výrobní haly obj.č.1 fy SVĚT OKEN ve Vsetíně


Průmyslová výstavba

Rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny ZŠ Sychrov, Vsetín

Rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny ZŠ Sychrov, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Přístavba a stavební úpravy RD Vsetín - Lázky

Přístavba a stavební úpravy RD Vsetín - Lázky


Bytová výstavba

Stavební opravy MK a výstavba cyklostezky v obci Lhota u Vsetína

Stavební opravy MK a výstavba cyklostezky v obci Lhota u Vsetína


Inženýrské stavby

Výstavba přestupního terminálu ve městě Karolinka

Výstavba přestupního terminálu ve městě Karolinka


Inženýrské stavby

Stavební úpravy restaurace, recepce a wellness hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích, II.etapa

Stavební úpravy restaurace, recepce a wellness hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích, II.etapa


Stavby občanské vybavenosti

Oprava křižovatky a autobusových zastávek ulice Jasenická u TS Vsetín

Oprava křižovatky a autobusových zastávek ulice Jasenická u TS Vsetín


Inženýrské stavby

Oprava oplocení u RD Hovězí, II.etapa

Oprava oplocení u RD Hovězí, II.etapa


Bytová výstavba

Oprava toku Rokytenka km 7,810 - 8,050 v obci Liptál

Oprava toku Rokytenka km 7,810 - 8,050 v obci Liptál


Inženýrské stavby

Výstavba bazénu u RD v obci Ratiboř

Výstavba bazénu u RD v obci Ratiboř


Bytová výstavba

Oprava parkoviště a ZP v obci Velké Karlovice

Oprava parkoviště a ZP v obci Velké Karlovice


Inženýrské stavby