Reference

Reference

Filtr
Stabilizace sesuvu v obci Janová - Štěpnice

Stabilizace sesuvu v obci Janová - Štěpnice


Inženýrské stavby

Oprava komunikací a chodníků v areálu Ráztoka fy Austin

Oprava komunikací a chodníků v areálu Ráztoka fy Austin


Inženýrské stavby

Stavební úpravy dětského hřiště Na Výšině, Vsetín

Stavební úpravy dětského hřiště Na Výšině, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Zateplení BD Hošťálková 580-587

Zateplení BD Hošťálková 580-587


Bytová výstavba

Přístupová komunikace v areálu fy KSE, Vsetín

Přístupová komunikace v areálu fy KSE, Vsetín


Inženýrské stavby

Lávka pro pěší přes potok ve městě Luhačovice

Lávka pro pěší přes potok ve městě Luhačovice


Inženýrské stavby

Stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec

Stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec


Inženýrské stavby

Budova polytechnického vzdělávání ZŠ Luh, Vsetín

Budova polytechnického vzdělávání ZŠ Luh, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Stavební úpravy ZŠ Vsetín, Ohrada 1876

Stavební úpravy ZŠ Vsetín, Ohrada 1876


Stavby občanské vybavenosti

Stavební opravy místností ZŠ Sychrov, Vsetín

Stavební opravy místností ZŠ Sychrov, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Stavební opravy ZŠ Trávníky, Vsetín

Stavební opravy ZŠ Trávníky, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Hrubá stavba provozní budovy fy EV COMP, Tečovice

Hrubá stavba provozní budovy fy EV COMP, Tečovice


Průmyslová výstavba

Obnova poničeného mostu

Obnova poničeného mostu "U školy" v obci Ratiboř


Inženýrské stavby

Oprava lesní cesty Doliny v k.ú. Ústí u Vsetína

Oprava lesní cesty Doliny v k.ú. Ústí u Vsetína


Inženýrské stavby

Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Kopečku, Vsetín

Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Kopečku, Vsetín


Stavby občanské vybavenosti

Sběrný dvůr odpadu pro obec Velké Karlovice

Sběrný dvůr odpadu pro obec Velké Karlovice


Průmyslová výstavba

Výměna vodovodu Vsetín, ul. Nemocniční

Výměna vodovodu Vsetín, ul. Nemocniční


Inženýrské stavby

Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí

Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí


Stavby občanské vybavenosti

Výrobní objekt 163 fy Indet, Jablůnka

Výrobní objekt 163 fy Indet, Jablůnka


Průmyslová výstavba

Stavební úpravy šatny Pod Pecníkem

Stavební úpravy šatny Pod Pecníkem


Stavby občanské vybavenosti