Smykový nakladač UNC

Realizace a opravy živičných povrchů, Zemní práce

Smykový nakladač UNC

Univerzální čelní nakladač, je určený pro nakládání, hrnutí, přemísťování hornin tříd 1 až 4 pomocí základní lopaty a na těžení hornin, kopání úzkých rýh, vrtání jam v horninách 1. až 2.