Reference

Inženýrské stavby

Filtr
Úprava koncových ploch napojení Kolonie, Vsetín

Úprava koncových ploch napojení Kolonie, Vsetín


Inženýrské stavby

Zpevněná plocha v areálu fy ZETPRO, Rokytnice

Zpevněná plocha v areálu fy ZETPRO, Rokytnice


Inženýrské stavby

Zpevněná plocha v areálu fy Štec SVT

Zpevněná plocha v areálu fy Štec SVT


Inženýrské stavby

Rekonstrukce části silnice I/69, ulice Chrástěšovská, Vizovice

Rekonstrukce části silnice I/69, ulice Chrástěšovská, Vizovice


Inženýrské stavby

Oprava toku Lutoninka pro Povodí Moravy

Oprava toku Lutoninka pro Povodí Moravy


Inženýrské stavby

Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Brumov – Bylnice, 2. etapa

Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Brumov – Bylnice, 2. etapa


Inženýrské stavby

Stavební úpravy parkoviště a vrátnice PENNY Lipník nad Bečvou

Stavební úpravy parkoviště a vrátnice PENNY Lipník nad Bečvou


Inženýrské stavby

Zpevněná komunikace mezi obj. H3 a H4 fy Climax

Zpevněná komunikace mezi obj. H3 a H4 fy Climax


Inženýrské stavby

Osvětlení cyklostezky Jasenice ve Vsetíně

Osvětlení cyklostezky Jasenice ve Vsetíně


Inženýrské stavby

Oprava komunikace části Závodí v městysi Nový Hrozenkov

Oprava komunikace části Závodí v městysi Nový Hrozenkov


Inženýrské stavby

Oprava mostu přes potok Malá Vranča v městysi Nový Hrozenkov

Oprava mostu přes potok Malá Vranča v městysi Nový Hrozenkov


Inženýrské stavby

Zřízení hlavního a nákladního vjezdu do areálu Vsetínské nemocnice

Zřízení hlavního a nákladního vjezdu do areálu Vsetínské nemocnice


Inženýrské stavby

Chodník podél Bečvy v obci Halenkov

Chodník podél Bečvy v obci Halenkov


Inženýrské stavby

Bezbariérový chodník, opěrná zídka a autobusová zastávka v městysi Nový Hrozenkov - Čubov

Bezbariérový chodník, opěrná zídka a autobusová zastávka v městysi Nový Hrozenkov - Čubov


Inženýrské stavby

Stavba rampy pro imobilní klienty Diakonie ČCE, Vsetín

Stavba rampy pro imobilní klienty Diakonie ČCE, Vsetín


Inženýrské stavby

Oprava mostu v obci Bratřejov

Oprava mostu v obci Bratřejov


Inženýrské stavby

Oprava toku Stanišová v obci Mikulůvka

Oprava toku Stanišová v obci Mikulůvka


Inženýrské stavby

Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota

Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota


Inženýrské stavby

Stavební úpravy vodního toku Ráztoka v Jasenicích

Stavební úpravy vodního toku Ráztoka v Jasenicích


Inženýrské stavby

Výstavba cyklostezky v úseku Valašské Klobouky - Poteč

Výstavba cyklostezky v úseku Valašské Klobouky - Poteč


Inženýrské stavby