Reference

Průmyslová výstavba

Filtr
Rozšíření laboratoře do haly M1 fy WOCO

Rozšíření laboratoře do haly M1 fy WOCO


Průmyslová výstavba

Strojovna pro VZT jednotky haly M1 fy WOCO

Strojovna pro VZT jednotky haly M1 fy WOCO


Průmyslová výstavba

Vybudování základu pro stroj VU 3021 firmy TRIMILL, Vsetín

Vybudování základu pro stroj VU 3021 firmy TRIMILL, Vsetín


Průmyslová výstavba

Oprava sociálních zařízení galvanovny firmy MS Technik, RpR

Oprava sociálních zařízení galvanovny firmy MS Technik, RpR


Průmyslová výstavba

Změna skladu na prádelnu v areálu firmy Austin Detonator

Změna skladu na prádelnu v areálu firmy Austin Detonator


Průmyslová výstavba

Rekonstrukce lisovny plastů a nástrojárny fy Hirschmann

Rekonstrukce lisovny plastů a nástrojárny fy Hirschmann


Průmyslová výstavba

Stavební úpravy 1.PP objektu H3 fy Servis Climax

Stavební úpravy 1.PP objektu H3 fy Servis Climax


Průmyslová výstavba

Ochranná stěna mezi objekty č.60 a č.61 fy Austin Detonator, s.r.o.

Ochranná stěna mezi objekty č.60 a č.61 fy Austin Detonator, s.r.o.


Průmyslová výstavba

Přístavba a stavební úpravy obj.104 fy Indet Safety Systems, a.s.

Přístavba a stavební úpravy obj.104 fy Indet Safety Systems, a.s.


Průmyslová výstavba

Stavební úpravy obj. 426 a 462 fy Indet Safety Systems, a.s.

Stavební úpravy obj. 426 a 462 fy Indet Safety Systems, a.s.


Průmyslová výstavba

Výstavba vývojového střediska v obj.fy M & V, spol. s r.o.

Výstavba vývojového střediska v obj.fy M & V, spol. s r.o.


Průmyslová výstavba

Stavební úpravy úpravny vody ve městě Karolinka

Stavební úpravy úpravny vody ve městě Karolinka


Průmyslová výstavba

Stavební úpravy vodárenských objektů v obci Jablůnka

Stavební úpravy vodárenských objektů v obci Jablůnka


Průmyslová výstavba

Přístavba provozní budovy - hala č.2 firmy G.N.P., Vsetín - Bobrky

Přístavba provozní budovy - hala č.2 firmy G.N.P., Vsetín - Bobrky


Průmyslová výstavba

Rekonstrukce úpravny vody Valašské Meziříčí

Rekonstrukce úpravny vody Valašské Meziříčí


Průmyslová výstavba

Stavební úpravy 2.NP v obj.15 firmy Austin Detonator

Stavební úpravy 2.NP v obj.15 firmy Austin Detonator


Průmyslová výstavba

Stavební úpravy 3 a 4.NP v obj.80 firmy Climax, Vsetín

Stavební úpravy 3 a 4.NP v obj.80 firmy Climax, Vsetín


Průmyslová výstavba

Rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu Vsetínské nemocnice

Rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu Vsetínské nemocnice


Průmyslová výstavba

Novostavba víceúčelové haly s dílnou v průmyslové zóně Bobrky II.,Vsetín

Novostavba víceúčelové haly s dílnou v průmyslové zóně Bobrky II.,Vsetín


Průmyslová výstavba

Oprava podlahy v objektu fy Tonak, Nový Jičín

Oprava podlahy v objektu fy Tonak, Nový Jičín


Průmyslová výstavba