Spádové zdravotní středisko

Stavby občanské vybavenosti

Spádové zdravotní středisko

Pro přesun zdravotního střediska byl vybrán stávající objekt, který žádal po stavebních úpravách. Návrh stavebních úprav ve stávajících prostorách objektu chce docílit zvýšení standartu zdravotních služeb praktických a obvodních lékařů,v neposlední řadě vybudovat zázemí -klubovny místních zájmových složek. Rekonstrukce domu přispěla i k celkovému zlepšení vzhledu obce,protože objekt se nachází na exponovaném místě ve středu obce.Úpravy probíhaly v rozsahu půdorysu stávajícího objektu.Přístavba objektu na západní fasádě řeší hlavní komunikační plochy,včetně zřízení výtahu do 2n.p.Zastřešení objektu bylo provedeno novou střechou ve stejném valbovém tvarosloví.Při modernizaci domu byly použity tradiční stavební konstrukce a materiály.
Realizace: 2009/02 - 2009/11
Místo realizace: Valašská Polanka
Investor: Obec Valašská Polanka

{{ msg }}

Máte zájem o podobnou realizaci?
Zanechte nám vzkaz a my se ozveme.