Reference

zpět
reference

Stavební úpravy dětského hřiště ul.Dukelská, Vsetín

Realizace: 08/2017 - 11/2017
Místo realizace: Vsetín - Trávníky
Investor: Město Vsetín
Rozpočet:Byly provedeny stavební úpravy dětského hřiště ulice Dukelská ve Vsetíně.
Novinky
Sklad strojů TM Stav - Vsetín Červenka
Byl zahájen prodej písků, štěrků, kameniva, recyklátů a likvidace sutí v areálu Sklad strojů TM Stav ve ...více zde
Bagela
Mobilní recyklátor ...více zde
li Archív novinek:
Aktuální projekt:
reference

Hrubá stavba provozní budovy fy EV COMP, Tečovice

Byla provedeny hrubá stavba provozní budovy firmy EV COMP, včetně opěrné zdi a
...více zde