Reference

zpět
reference

Výstavba výrobního objektu 106 v areálu fy Indet, Jablůnka

Realizace: 11/2016 - 06/2017
Místo realizace: Průmyslový areál - Jablůnka
Investor: Indet Safety Systems, a.s.
Rozpočet:Byla provedena výstavba výrobního objektu 106 v areálu firmy Indet v obci Jablůnka, včetně zpevněných ploch, akumulační nádrže dešťové vody, přeložky dešťové a splaškové kanalizace.
Novinky
Aktuální projekt:
reference

Oprava oplocení u RD Hovězí

Byla provedena oprava oplocení u rodinného domu v obci Hovězí.
...více zde