Reference

zpět
reference

Výstavba výrobního objektu 106 v areálu fy Indet, Jablůnka

Realizace: 11/2016 - 06/2017
Místo realizace: Průmyslový areál - Jablůnka
Investor: Indet Safety Systems, a.s.
Rozpočet:V současné době probíhá výstavba výrobního objektu 106 v areálu firmy Indet v obci Jablůnka, včetně zpevněných ploch, akumulační nádrže dešťové vody, přeložky dešťové a splaškové kanalizace.
Novinky
Sklad strojů TM Stav - Vsetín Červenka
Byl zahájen prodej písků, štěrků, kameniva, recyklátů a likvidace sutí v areálu Sklad strojů TM Stav ve ...více zde
Bagela
Mobilní recyklátor ...více zde
li Archív novinek:
Aktuální projekt:
reference

Realizace úspor energie SZŠ Vsetín

Byla provedena oprava fasády, nátěr střechy, výměna oken, zateplení půdního
...více zde