Reference

zpět
reference

Výrobní objekt č. 162 firmy Indet Safety Systems a.s. v Jablůnce

Realizace: 07/2013 - 10/2013
Místo realizace: Jablůnka nad Bečvou - průmyslový areál
Investor: Indet Safety Systems a.s.
Rozpočet:Byly provedeny stavební úpravy, přípojky vody, plynu, NN, přípojky splaškové, dešťové kanalizace, přípojky technologické vody do stávající jímky na vyvážení, zpevněné plochy a plochy pro kontejnery výrobního objektu č. 162 firmy Indet Safety Systems a.s. v průmyslovém areálu Jablůnka.
Novinky
Aktuální projekt:
reference

Stavební úpravy a zateplení RD Vsetín, Rybníky

Byly provedeny stavební úpravy a zateplení rodinného domu v části Vsetín,
...více zde