Reference

zpět
reference

Výrobní objekt č. 104 firmy Indet Safety Systems a.s. v Jablůnce

Realizace: 05/2013 - 10/2013
Místo realizace: Jablůnka nad Bečvou - průmyslový areál
Investor: Indet Safety Systems a.s.
Rozpočet:Byly provedeny stavební úpravy, přístavba, vestavba, zpevněné plochy a účelová komunikace výrobního objektu č. 104 firmy Indet Safety Systems a.s. v průmyslovém areálu Jablůnka.
Novinky
Aktuální projekt:
reference

Stabilizace sesuvu v obci Janová - Štěpnice

Byla provedena stabilizace sesuvu a stavební opravy místní komunikace Štěpnice v
...více zde