Reference

zpět
reference

Výrobní objekt 163 fy Indet, Jablůnka

Realizace: 2018
Místo realizace: Jablůnka - Zbrojovka
Investor: Kayaku Safety Systems Europe a.s.
Rozpočet:V současné době probíhá výstavba výrobního objektu 163 firmy Indet v Jablůnce - Zbrojovce.
Novinky
Sklad strojů TM Stav - Vsetín Červenka
Byl zahájen prodej písků, štěrků, kameniva, recyklátů a likvidace sutí v areálu Sklad strojů TM Stav ve ...více zde
Bagela
Mobilní recyklátor ...více zde
li Archív novinek:
Aktuální projekt:
reference

Oprava parkoviště u obj.H3 fy Climax, Jasenice

Byly provedeny stavební úpravy a rozšíření parkoviště u obj. H3 firmy Servis
...více zde