Reference

zpět
reference

Stavební úpravy obj.11 fy Galvamet

Realizace: 02/2018 - 05/2018
Místo realizace: Vsetín - Jasenice
Investor: GALVAMET spol. s r.o.
Rozpočet:Byly provedeny stavební úpravy části obj.11 firmy Galvamet ve Vsetíně, Jasenicích.
Novinky
Sklad strojů TM Stav - Vsetín Červenka
Byl zahájen prodej písků, štěrků, kameniva, recyklátů a likvidace sutí v areálu Sklad strojů TM Stav ve ...více zde
Bagela
Mobilní recyklátor ...více zde
li Archív novinek:
Aktuální projekt:
reference

Stavební opravy 2.NP a zateplení fasády obj. 80 A fy Climax, Vsetín

Byla provedeny stavební opravy 2.NP a zateplení fasády obj. 80 A firmy Climax ve
...více zde