Reference

zpět
reference

Rozšíření laboratoře do haly M1 fy WOCO

Realizace: 01/2016 - 03/2016
Místo realizace: Vsetín - Jasenice
Investor: WOCO STV, s.r.o.
Rozpočet:V současné době probíhá vestavba ve stávající skladové hale M1 fy WOCO ve Vsetíně, Jasenicích. Vestavbou vznikne v 1. NP prostor pro rozšíření zkušebny a v 2. NP prostor pro umístění skladu vzorků se spisovnou a prostor pro měřící a vyhodnocovací pracoviště.
Novinky
Aktuální projekt:
reference

Přístupová komunikace v areálu fy KSE, Vsetín

Byla provedena úprava opěrné zdi a zhotovení přístupové komunikace za obj.17 v
...více zde