Reference

zpět
reference

Přístavba a stavební úpravy obj.17 fy Indet

Realizace: 2016
Místo realizace: Vsetín - Jasenice
Investor: Indet Safety Systems a.s.
Rozpočet:V současné době probíhají stavební úpravy a přístavba obj.17 fy Indet ve Vsetíně - Jasenicích.
Novinky
Sklad strojů TM Stav - Vsetín Červenka
Byl zahájen prodej písků, štěrků, kameniva, recyklátů a likvidace sutí v areálu Sklad strojů TM Stav ve ...více zde
Bagela
Mobilní recyklátor ...více zde
li Archív novinek:
Aktuální projekt:
reference

Oprava fasády obj. 80 A fy Climax, Vsetín

Byla provedena oprava fasády obj. 80 A firmy Climax ve Vsetíně - Jasenicích.
...více zde