Reference

zpět
reference

Zatrubnění vodního toku a rekonstrukce sítí v areálu fy Austin ve Vsetíně

Realizace: 07/2014 - 08/2014
Místo realizace: Vsetín - Jasenice
Investor: Austin Detonator s.r.o.
Rozpočet:Bylo provedeno zatrubnění vodního toku, rekonstrukce sítí a oprava propusti P-02 v areálu firmy Austin Detonator.
Novinky
Aktuální projekt:
reference

Adaptace nebytových prostor na sociální byty v obci Francova Lhota

Byla provedena adaptace nebytových prostor na sociální byty v obci Francova Lhota.
...více zde