Reference

zpět
reference

Oprava valů u obj.51 fy Austin

Realizace: 2016
Místo realizace: Vsetín - Zbrojovka
Investor: Austin Detonator s.r.o.
Rozpočet:Byla provedena oprava zpevněných ploch a valů u obj.51 v areálu firmy Austin.
Novinky
Sklad strojů TM Stav - Vsetín Červenka
Byl zahájen prodej písků, štěrků, kameniva, recyklátů a likvidace sutí v areálu Sklad strojů TM Stav ve ...více zde
Bagela
Mobilní recyklátor ...více zde
li Archív novinek:
Aktuální projekt:
reference

Přístupová komunikace v areálu fy KSE, Vsetín

Byla provedena úprava opěrné zdi a zhotovení přístupové komunikace za obj.17 v
...více zde