Reference

zpět
reference

Oprava lesní cesty Doliny v k.ú. Ústí u Vsetína

Realizace: 07/2018 - 10/2018
Místo realizace: k.ú. Ústí u Vsetín
Investor: Obec Ústí
Rozpočet:Byla provedena oprava lesní cesty "Doliny" v katastrálním území Ústí u Vsetína.
Novinky
Aktuální projekt:
reference

Přístupová komunikace v areálu fy KSE, Vsetín

Byla provedena úprava opěrné zdi a zhotovení přístupové komunikace za obj.17 v
...více zde