Reference

zpět
reference

Oprava lesní cesty Doliny v k.ú. Ústí u Vsetína

Realizace: 07/2018 - 10/2018
Místo realizace: k.ú. Ústí u Vsetín
Investor: Obec Ústí
Rozpočet:Byla provedena oprava lesní cesty "Doliny" v katastrálním území Ústí u Vsetína.
Novinky
Sklad strojů TM Stav - Vsetín Červenka
Byl zahájen prodej písků, štěrků, kameniva, recyklátů a likvidace sutí v areálu Sklad strojů TM Stav ve ...více zde
Bagela
Mobilní recyklátor ...více zde
li Archív novinek:
Aktuální projekt:
reference

Oprava toku Kudlovského potoka, Zlín

V současné době probíhá oprava toku Kudlovského potoka v katastrálním území
...více zde