Reference

zpět
reference

Modernizace komunikace Výpusta v obci Nedašova Lhota

Realizace: 07/2017 - 09/2017
Místo realizace: Obec Nedašova Lhota
Investor: Obec Nedašova Lhota
Rozpočet:Byla provedena modernizace stávající komunikace v lokalitě „Výpusta“ v zastavěném území obce Nedašova Lhota.
Novinky
Sklad strojů TM Stav - Vsetín Červenka
Byl zahájen prodej písků, štěrků, kameniva, recyklátů a likvidace sutí v areálu Sklad strojů TM Stav ve ...více zde
Bagela
Mobilní recyklátor ...více zde
li Archív novinek:
Aktuální projekt:
reference

Oprava toku Kudlovského potoka, Zlín

V současné době probíhá oprava toku Kudlovského potoka v katastrálním území
...více zde